dissabte, 19 de desembre del 2020

P3-P4 - AMBIENTS. 1er Trimestre

AQUEST TRIMESTRE HEM COMENÇAT DIFERENTS AMBIENTS D'APRENENTATGE. L'OBJECTIU ÉS CREAR ESPAIS RICS I ESTIMULADORS, QUE RESPECTIN  LES  NECESSITATS I EL RITME D'APRENENTATGE DE CADASCÚ.


“L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes”

Emmi Pikler


LES NOSTRES AULES SÓN ELS AMBIENTS DE SENSACIONS I CREART I A MÉS A MÉS, TAMBÉ DISPOSEM DE L'AMBIENT DE LLUM I DE JOCS.

AL LLARG DE LA SETMANA FEM VÀRIES SESSIONS D'AMBIENTS, SEMPRE AMB PROPOSTES DIFERENTS I ENGRESCADORES.


AMBIENT DE SENSACIONS

En aquest ambient pretenem estimular el coneixement sensorial i perceptiu de cada infant, i provocar una actitud investigadora davant del món que afavoreixi fer-se preguntes, formular-se hipòtesis, buscar estratègies i donar respostes.

    És un espai per observar, manipular, experimentar, investigar, fer-se preguntes sobre l'entorn més proper, els éssers vius, els materials naturals i objectes de la vida quotidiana. 


AMBIENT DE CREART

Entenem l'art com a un mitjà per experimentar i expressar sensacions, emocions, pensaments.

Volem fomentar la sensibilitat artística personal, no "estereotipada". Amb material i tècniques diverses, seleccionant, interpretant i composant, els nens i nenes ens mostren diferents aspectes de si mateixos. 
En aquest espai s'hi faciliten diferents materials i eines perquè cada infant crei el seu itinerari artístic, des del dibuix, la pintura, el modelatge, el collage,  el volum...


Construir també és un procés creatiu on intervenen diferents capacitats, estratègies i recursos. 

Creiem que amb les construccions també s'afavoreix la imaginació i la creativitat a través de diversos materials.

També permet introduir als infants als diferents conceptes matemàtics: tamanys, formes geomètriques, classificacions, seriacions i lògica...


AMBIENT DE LLUM

L'ambient de llum ofereix una oportunitat de jugar a través de la llum i de la foscor, convertint l'activitat en experimentació i expressió artística i creativa.


Es tracta d'un espai on experimentar totes les característiques de la llum. Ofereix diferents propostes passant per les taules de llum, el retroprojector, llum negre, llanternes, calcograf...


AMBIENT DE JOCS


Jugar en parella o en grup; compartir reptes i superar-los; fer prediccions i mantenir el temps d'espera... Són jocs que requereixen habilitats de llenguatge verbal i estratègies de raonament lògico-matemàtic, conèixer i respectar les normes de joc.

És un espai dotat de jocs matemàtics i tradicionals: puzles, dòminos, memoris, el linx, piuets, entre molts altres.


"ELS NENS I NENES NO JUGUEN PER APRENDRE, PERÒ APRENEN PERQUÈ JUGUEN"

Jean Piaget.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada