divendres, 23 de desembre del 2022

AMBIENTS D'APRENENTATGE A INFANTIL

AQUEST TRIMESTRE HEM CONTINUAT AMB EL TREBALL A TRAVÉS DELS DIFERENTS AMBIENTS D'APRENENTATGE. L'OBJECTIU ÉS CREAR ESPAIS RICS I ESTIMULADORS, QUE RESPECTIN LES NECESSITATS I EL RITME D'APRENENTATGE DE CADASCÚ.


“L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes”

Emmi Pikler


L'AULA DE I3 ÉS L'AMBIENT DE SENSACIONS I L'AULA DE I4-I5 ÉS L'AMBIENT DE CREART. A MÉS A MÉS, TAMBÉ DISPOSEM DE L'AMBIENT DE LLUM, DE JOC SIMBÒLIC I DE LA MEDIATECA.

A LA SETMANA, FEM TRES SESSIONS D'AMBIENTS: DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES AL MATÍ, SEMPRE AMB PROPOSTES DIFERENTS I ENGRESCADORES. I TOT@S ELS/LES ALUMNES D'INFANTIL ES BARREGEN I COMPARTEIXEN LES EXPERIÈNCIES.

AMBIENT DE SENSACIONS

En aquest ambient pretenem estimular el coneixement sensorial i perceptiu de cada infant, i provocar una actitud investigadora davant del món que afavoreixi fer-se preguntes, formular-se hipòtesis, buscar estratègies i donar respostes.

És un espai per observar, manipular, experimentar, investigar, fer-se preguntes sobre l'entorn més proper, els éssers vius, els materials naturals i objectes de la vida quotidiana.

AMBIENT DE SENSACIONS

AMBIENT DE CREART

Entenem l'art com a un mitjà per experimentar i expressar sensacions, emocions, pensaments.

Volem fomentar la sensibilitat artística personal, no "estereotipada". Amb material i tècniques diverses, seleccionant, interpretant i composant, els nens i nenes ens mostren diferents aspectes de si mateixos. 
En aquest espai s'hi faciliten diferents materials i eines perquè cada infant crei el seu itinerari artístic, des del dibuix, la pintura, el modelatge, el collage, el volum...

Construir també és un procés creatiu on intervenen diferents capacitats, estratègies i recursos.

Creiem que amb les construccions també s'afavoreix la imaginació i la creativitat a través de diversos materials.

També permet introduir als infants als diferents conceptes matemàtics: tamanys, formes geomètriques, classificacions, seriacions i lògica...


AMBIENT DE CREART

AMBIENT DE LLUM

L'ambient de llum ofereix una oportunitat de jugar a través de la llum i de la foscor, convertint l'activitat en experimentació i expressió artística i creativa.


Es tracta d'un espai on experimentar totes les característiques de la llum. Ofereix diferents propostes passant per les taules de llum, el retroprojector, llum negre, llanternes, calcograf...


AMBIENT DE LLUM

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC.

El joc simbòlic és un dels tipus de joc predominants en la primera infància el qual aporta vivències significatives a l’infant, recreant o ideant situacions quotidianes que l’ajuden a comprendre i a interioritzar determinats rols i relacions socials i familiars. 

En aquest ambient d’aprenentatge es pretén afavorir el desenvolupament del joc simbòlic en funció del desenvolupament que tinguin els infants. Es tracta de poder representar rols i accions socials en un ambient que ajudi a desenvolupar el joc i la capacitat dels infants de recrear situacions i proposar-ne de noves. Al mateix temps es dona una interacció amb els altres infants i una relació amb els objectes i espais que són utilitzats en funció de la simbologia que aporten els nens i nenes en el joc i en la representació del rols.

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

AMBIENT DE LA MEDIATECA.

A la mediateca, principalment, es pretén fomentar el gust per la lectura i l’escriptura, així com també l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i la dramatització de contes. Els infants escriuen cartes als seus companys, s’inicien amb la lectura de contes, representen històries conegudes o inventades a través dels titelles o d’ells mateixos,…

També hi hi una altra part més lúdica, on hi ha jocs de taula. On els infants poden jugar individualment, en parella o en grup; compartir reptes i superar-los; fer prediccions i mantenir el temps d'espera... Són jocs que requereixen habilitats de llenguatge verbal i estratègies de raonament lògico-matemàtic i conèixer i respectar les normes de joc.

AMBIENT DE LA MEDIATECA


"ELS NENS I NENES NO JUGUEN PER APRENDRE, PERÒ APRENEN PERQUÈ JUGUEN"

Jean Piaget.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada